Lok Sabha

November 18, 2019

Saugata Roy asks a Question on economic slowdown

Saugata Roy asks a Question on economic slowdown

FULL TRANSCRIPT

Mantri ji ne jo jawab diyz hain us mein koi tathya nahi hai. Aaj IMF(Internantional Monetray Fund) ne bola ki India’s growth rate is forecasted to be 6.1 percent. Moodys ne downgrade kar diya. Humara index of industrial prodcution is at -1.1 per cent. I want to ask the Hon’ble Minister ke yeh jo slowdown hai iske liye kya demonestisation ka jo decision tha, 2016 November ka, woh responsible hai? Is liye economy mein rupiya ka shortage hai iske barein mein kya kar ray hai? Sarkar ko jab yeh sawaal uthaya jata hai woh Ram Mandir bol deta hai. Koi jawab nahi deta, kyun economy ka slowdownm itna kharab hai.