Lok Sabha

July 31, 2019

Saugata Roy makes a Point of Order on using parliamentary language

Saugata Roy makes a Point of Order on using parliamentary language

FULL TRANSCRIPT

Sir, under Rule 357, a member, while speaking, shall not utter treasonable, seditious or defamatory words. Ye bolte bolte bola ki sarkari iske saath koi sampark nahin hain. Sarkari ghar se logon ko nikalna kaise hain usko lekar bolna hain. Yeh bola ki Muslim log sarkari zameen mein masjid, kabaristhan banaya hain. Yeh Muslim-bashing hain, yeh ek community ko hit karna hain. This is against the Constitution of India.