Lok Sabha

August 9, 2021

Sudip Bandyopadhyay requests postponement of discussion on Scheduled Tribes (Amendment) Bill in order to discuss Pegasus issue

Sudip Bandyopadhyay requests postponement of discussion on Scheduled Tribes (Amendment) Bill in order to discuss Pegasus issue

FULL TRANSCRIPT

Hum sab logon ko ek saath hona chahiye. Main asha karta hoon yeh Bill par samay de ke charcha hone ke liye, aaj parit na karke agle dino ke liye rakh dena chahiye. Yeh Bill parit na kare, jaise aap log bahut vishay par charcha hone se rok diya. Pegasus issue ke upar charcha nahin hua. Isi tarha se….. (Audio muted)