Lok SabhaRajya Sabha

March 15, 2017

Saumitra Khan speaks in Lok Sabha on Demands for Grants for Ministry of Railways

Saumitra Khan speaks in Lok Sabha on Demands for Grants for Ministry of Railways

FULL TRANSCRIPT

Sir, main Mamata Didi ko pranam karke aap to dhanyavad dena chahta hoon. Mera demand hai Bankura se Raniganj rail path hona chahiye kyun ki wahan Howrah se jo line hai, us line se 8 ghanta lagta hain Asansol se jane ke liye. Woh railway line 30 km ho jayega toh kam se kam toh 8 ghanta Adra ho ke ghumna nahin padega.
Aur Bishnupur-Tarakeswar jo railway line hain, woh jaldi ho jaye. Aur ek demand hain ki Bankura se Seyarabazar jo single line hain, woh double line hona chahiye aur abhi ek train hain, woh do train hona chahiye. Main aap ko aur Mamata Didi ko bhi dhanyavad dena chahta hoon.